Ako vybrať brúsny a rezný kotúč?

Odporučte stránku svojím známym

Uhlová brúska je súčasťou takmer každej dielne, domácej aj profesionálnej. Odrežete a obrúsite ňou bránku, potrubie, plechy, roxory. Či vám práca pôjde ľahko a rýchlo, alebo sa budete trápiť, záleží najmä od toho či si vyberite vhodný brúsny materiál - kotúč. Pri obrovskom množstve brúsnych a rezných kotúčov na trhu to môže byť výzva. Poďme jej čeliť a zistiť o kotúčoch viac.

Z čoho je brúsny a rezný kotúč zložený a prečo?

Kotúč (disk) je presný nástroj na obrábanie rôznych materiálov. Skladá sa z viacerých vrstiev, ktoré určujú, aké konečné vlastnosti bude mať (tvrdosť, pevnosť, ohybnosť, maximálne otáčky,..) a na ktoré materiály bude možné ho použiť. Iné zloženie má "pevný" kotúč, iné kotúč na podložke. Klasický kotúč môže vyzerať napr. takto:

Štruktúra kotúča na rezanie a brúsenie

Obr. 1. Zloženie rezného kotúča

Najdôležitejšia je spodná, t.j. brúsna časť kotúča. Keď sa na ňu pozriete detailne, uvidíte brúsnu zmes, ktorú tvoria maličké zrná (abrazíva) spojené spojivom a medzi zrnami medzierky, tzv. póry. Brúsne zrná sú v tvare mnohostenu alebo trojuholníka (pri kotúčoch 3M CUBITRON II) a slúžia ako rezný nástroj. Pri práci dochádza k postupnému otupeniu zŕn, následnému odhaleniu nových, ostrých abrazív, až po ich celkové spotrebovanie. Póry odvádzajú teplo a triesky z obrábaného materiálu. Spojivo určuje pevnosť kotúča a jeho maximálnu obvodovú rýchlosť. Najčastejšie sa používa keramické spojivo, v podstatne menšej miere kovové, gumové, z umelej živice,..

Brúsne zrná sú vodítkom pri kúpe kotúča, voľba materiálu brúsnych zŕn definuje schopnosť kotúča rezať konkrétne materiály, jeho tvrdosť. Ako brúsne zrná sa používajú prírodné aj umelé materiály, napríklad:
 • oxid hlinitý Al2O3 - t.j. umelý korund, na brúsenie materiálov s vysokou pevnosťou v ťahu (nehrdzavejúca a nástrojová oceľ), na niektoré zliatiny hliníka a bronzu, feritické liatiny
 • keramický oxid hlinitý - bežne sa mu hovorí „keramika“, je ostrejší a tvrdší ako iné zrná. Keramické kotúče popisujeme v článku "Kedy je najlepšie používať keramické brúsne kotúče?"
 • karbid kremíka SiC - je tvrdší ako štandardný oxid hlinitý. Má ostré abrazívne zrno, používa sa pre materiály s nízkou pevnosťou v ťahu, nekovové materiály, na brúsenie relatívne mäkkých kovov (hliník, liatina).
 • oxid zirkoničitý ZrO2 - t.j. zirkón, pre náročné podmienky, pre odstránenie veľkého množstva materiálu,
 • kubický nitrid bóru KNB - pre brúsenie oceľových súčastí zakalených na vysokú tvrdosť, jemné brúsenie nástrojovej ocele,
 • diamant - veľmi tvrdé prírodné brúsivo na tvrdé a krehké materiály (spekané karbidy, keramika, sklo, kameň), nie je vhodný na oceľ.

Aké informácie sa dajú vyčítať z kotúča?

Všetky informácie týkajúce sa rezných kotúčov a bežných brúsnych kotúčov nájdete na vrchnej strane kotúča. Nájdete tam značku a obchodný názov, rozmery kotúča, vhodnosť použitia pre materiály (Steel, Inox, Alu (Hliník), PVC), typ kotúča (typ 27, 41, 42), typ zrna, zrnitosť, tvrdosť, štruktúru, typ spojiva, maximálnu povolenú rýchlosť, bezpečnostné piktogramy, normy a označenie euroázijskej colnej únie, čiarový kód. Graficky znázornené a vysvetlené označenie kotúčov nájdete v článku "Kedy je najlepšie používať keramické brúsne kotúče?".

Rezný kotúč MOST STANDARD MULTI
 

Ako si vyberať brúsny alebo rezný kotúč?

Základné otázky pri voľbe kotúča sú:

 1. Potrebujem brúsiť alebo rezať?
  K rezaniu použijete rezné kotúče. Na brúsenie a čistenie máte širší výber - brúsne kotúče, lamelové kotúče, fíbrové kotúče, kotúče na suchý zips, čistiace kotúče, napr. Scotch-Brite. Pre dosiahnutie dokonalého vzhľadu po brúsení môžete použiť ešte leštiače kotúče.
   
 2. Aký materiál idem brúsiť/rezať? - kotúč vyberáte podľa materiálu, ktorý idete obrábať a jeho hrúbky.
  Určenie materiálu vyčítate z kotúča. Môže to byť oceľ, hliník, mosadz, kompozit, kameň, betón, keramika, drevo, tehla, plast,... Podstatné je, aby ste kotúč použili iba na materiál, pre ktorého obrábanie je určený - pre rezanie kameňa potrebujete iný kotúč ako na rezanie hliníka, ide o odlišné materiály a tento fakt sa odráža vo vlastnostiach kotúča. Všeobecne platí, že čím tvrdší je materiál, tým mäkší kotúč použijete. Prehľadný zoznam kotúčov podľa obrábaného materiálu nájdete v tabuľke na konci článku.

  REZNÉ KOTÚČE
  Určené sú pre rýchle a presné rezanie. Do uhlových brúsok nájdete kotúče v priemeroch 75 / 100 / 115 / 125 / 150 / 180 / 230 / 400 mm a hrúbkach 1 až 4 mm. Najčastejšie používané sú disky s priemerom 125 mm a hrúbkou 1 mm, potom 230 mm s hrúbkou 2 mm.
  Tenké rezné kotúče s hrúbkou 1 - 2 mm režú rýchlo a presne, používajú sa na tenkostenné plechy, profily a rúry. Napr. pre tenké roxory použijete 125 mm kotúč.
  Kotúče s väčšími priemermi 2 - 4 mm použijete na rezanie hrubých, plných materiálov. Tu oceníte najmä keramické kotúče, ktoré majú síce vyššiu cenu, ale vydržia podstatne viac než korundové. Ak by ste na plný materiál použili tenký 1 mm kotúč, rýchlo by zhorel a jeho spotreba by bola veľmi neekonomická.
  Úlohou kotúča je efektívne rezať s čím najmenším úberom materiálu, preto pri väčších priemeroch treba počítať s tým, že keď režete napr. 100 mm dlhú trubku na polovicu 3 mm hrubým kotúčom, na konci budete mať dve časti dlhé nie 50 mm, ale cca 48,5 mm.
  V obchode nájdete rezné kotúče dvoch typov, ktoré rozoznáte hneď "od oka":
  41 – plochý kotúč na rezanie obvodom disku (hranou) - umožňuje maximálnu hĺbku a presnosť rezu, aj keď horšiu viditeľnosť rezu brúsičom:
  Plochý rezný kotúč typ 41
  42 – vypuklý kotúč na rezanie obvodom disku (hranou) - umožňuje lepšiu viditeľnosť rezu, vďaka vypuklosti je stabilnejší, pevnejší a zvláda väčšiu námahu:
  Vypuklý rezný kotúč typ 42

  BRÚSNE KOTÚČE
  Slúžia na opracovanie rezov, brúsenie zvarov, odstraňovanie okují, hrdze,.. . Na rozdiel od rezných kotúčov majú hrúbku okolo 6 – 8 mm, zabezpečí sa tak väčšie uberanie materiálu.
  Brúsny kotúč nájdete ako typ 27, čo je vypuklý tvar na brúsenie čelnou plochou disku, vďaka ktorému je stabilný a zvláda zvýšený tlak pri brúsení. V stredovej časti je vybraný (má priehlbinu), aby sa dala skryť upínacia matica a nezavadzala pri práci:

  Vypuklý rezný kotúč typ 27


  Určite ste si všimli, že brúsne kotúče sú rozdielne "hrubé", čiže zrnité. Zrnitosť je veľmi dôležitý údaj, ktorý hovorí, koľko materiálu kotúčom odoberiete. Čím väčšie číslo, tým je zrno jemnejšie a úber materiálu je pomalší, pre väčší úber zvolíte hrubšiu zrnitosť (napr. pre brúsenie medi, hliníka).
  Použitie hrubšej zrnitosti brúsneho kotúča:
  - pre mäkké materiály ako mäkká oceľ, meď, hliník,
  - nevyžaduje sa veľká "úhľadnosť" povrchu,
  - vďaka rýchlejšiemu odstraňovaniu materiálu sa hodí pre veľké plochy.
  Použitie jemnej zrnitosti brúsneho kotúča:
  - potrebujete dosiahnuť pekný povrch,
  - pre tvrdšie a krehkejšie materiály.

 3. Akú brúsku budem používať - kotúče sa upínajú do ručnej uhlovej brúsky alebo do strojnej brúsky. Niektoré viete vďaka trnu (stopky) uchytiť do vŕtačky. Zamerajme sa na uhlovú brúsku, pretože je to najbežnejší nástroj pre prácu s kotúčmi a pravdepodobne ju máte doma alebo v práci.
  Kotúče upnete do uhlovej brúsky pomocu matice, ktorú dotiahnete kľúčom alebo pomocou pohodlnej rýchloupínacej matice, kedy nepotrebujete na doťahovanie žiadne náradie. Niektoré kotúče (na suchý zips, fíbrové) je potrebné používať spolu s podložkou, tzv. unášačom. Pre fíbrové kotúče je určený unášač pod fíbrový disk, pre suché adekvátny unášač na suchý zips.
  Kotúče párujte s uhlovou brúskou podľa priemeru kotúča a jeho maximálnych otáčok (RPM) s otáčkami brúsky - brúsne / rezné kotúče majú presne definované max. otáčky (RPM), ktoré pri prekročení môžu spôsobiť pretrhnutie kotúča a odletenie jeho kúskov vo vysokej rýchlosti do okolia, čo je extrémne nebezpečné pre kohokoľvek v okolí. Je jasné, čo urobí letiaci kúsok kotúča smerom k oku.

Kotúče na rezanie a brúsenie MOST

Bezpečnosť práce s brúsnymi a reznými kotúčmi

Aby brúsenie a rezanie uhlovými brúskami bolo bezpečné je pri práci s brúskami potrebné riadiť sa nasledovnými radami:

 • brúsny kotúč je určený na brúsenie, rezný kotúč je na rezanie - t.j. kotúč určený iba na rezanie nepoužívajte na brúsenie a naopak. Na rezanie sú kotúče typu 41 a 42, na brúsenie kotúče typu 27.
  Kotúč na rezanie je tenký a nie je stavaný na brúsenie. Pod tlakom by sa rezný kotúč zlomil, rozletel do okolia a mohol spôsobiť vážne zranenie.
  Brúsny kotúč je zas hrubý, keby ste ním rezali, zbytočne by ste uberali veľa materiálu, zaťažovali brúsku a podstatne zvýšili hluk pri práci aj prašnosť.
 • z brúsky neodstraňujte ochranný kryt kotúča, je to veľmi nebezpečné pre obsluhu aj okolostojacich. Slovo ochranný je predsa dosť jasné ;) - niektorí "kreatívci" sú schopní odstrániť ochranný kryt brúsky, aby sa im do nej zmestil väčší kotúč, než je pre brúsku určený. Keďže väčšie kotúče majú iné max. otáčky než malé disky (väčšie sa točia pomalšie, menšie rýchlejšie), môže dôjsť k už spomínanému pretrhnutiu kotúča.
 • nepoužívajte poškodený ochranný kryt - ak je kryt ohnutý, prasknutý alebo opotrebovaný, treba ho vymeniť,
 • používajte ochranné prostriedky, nutnosťou sú okuliare, múdrosťou rukavice, respirátor alebo maska (kvôli vdychovanému prachu), slúchadlá, tvárový brúsny štít.

Ochranné pomôcky pri rezaní uhlovou brúskou

Prehľad brúsnych a rezných kotúčov podľa obrábaného materiálu

V tabuľke nižšie sme pripravili výber kotúčov podľa materiálov, na ktorých rezanie alebo brúsenie sú určené. Vybrali sme kotúče značky MOST a 3M, s ktorými máme dobré skúsenosti a môžeme sa spoľahnúť na ich kvalitu. Väčšinu z nich nájdete v našom eshope.

Kotúče MOST - kvalitné kotúče vyrobené pre rezanie a brúsenie najrôznejších materiálov. Sú obľúbené pre veľmi dobrý pomer ceny, výkonu a životnosti, máme s nimi dlhodobo dobrú skúsenosť a najmä naši zákazníci sú s nimi spokojní. V portfóliu majú kotúče s korundovým aj keramickým zrnom, pre tenké aj hrubé materiály. 
Kotúče 3M™ Cubitron™ II - absolútna špička medzi kotúčmi, patentované presne tvarované keramické 3-uholníkové zrno Cubitron II reže veľmi rýchlo, s nižším prítlakom a vydrží dlho ostré. Ich jedinou nevýhodou je vysoká cena. Pre výrobu, kde je podstatná rýchlosť brúsenia, šetrenie času a námahy pracovníka, je to výborná voľba. Na domáce práce si Cubitron II kupujú len fajnšmekri.
Kotúče Cubitron II sú perfektné na brúsenie, pri rezaní získate podobný výkon s kotúčmi MOST, ale za nižšiu cenu.
Kotúče 3M™ Silver - ide o nižšiu a cenovo dostupnejšiu kategóriu kotúčov Cubitron II. Ako brúsivo je tiež použité presne tvarované zrno v tvare trojuholníka, ale namiesto keramiky je tu zmes precízne tvarovaného zrna a AlOx (oxid hliník), ktorá neobsahuje znečisťujúce látky, preto ho použijete aj na antikor/inox. Kotúče Silver majú vyšší výkon, rýchlejší rez aj dlhšiu životnosť ako bežné kotúče z oxidu hliníka a oxidu zirkoničitého.
 

Nasleduje slúbená tabuľka brúsnych kotúčov a rezných kotúčov. Pre jednoznačnú orientáciu je každý brúsny kotúč zvýraznený modrou farbou, rezný kotúč žltou.

Typ kotúča
Oceľ
Nerez
Liatina
Neželezné
kovy
Kameň
Betón
Keramika
PVC
MOST STANDARD - stredne tvrdé kotúče s korundovým zrnom, vystužené živicou, s vysokou agresivitou pri brúsení a rezaní, s dlhou životnosťou. Sú vhodné na brúsenie obyčajných a nerezových ocelí a na rezanie ocele s malými prierezmi.
MOST STANDARD INOX - 27
MOST STANDARD INOX - typ 41
MOST STANDARD INOX TURBO - typ 41 - ultraľahké oceľové kotúče pre supertenké rezanie profilov a tenkostenných rúr
 
 
 
 
 
 
MOST STANDARD METAL - typ 41
MOST STANDARD METAL Speed - typ 41 - ultratenké kotúče výborné pre rezanie profilov a tenkostenných rúr
MOST STANDARD METAL - typ 42
 
 
 
 
 
 
 
MOST STANDARD MULTI - typ 41 - univerzálny kotúč pre širokú škálu materiálov
 
MOST PRO - kotúče s korundovým zrnom, vystužené živicou, so zvýšenou tvrdosťou a pevnosťou na brúsenie a rezanie, s vysokým výkonom v každej oblasti použitia a veľmi dlhou životnosťou
MOST PRO INOX - typ 27
MOST PRO INOX Futura - typ 41 - ultratenký kotúč, neprehrieva materiál, nevyžaduje vysoký tlak
 
 
 
 
 
 
MOST PRO METAL + INOX - typ 41 - ultratenké, pre rezanie rúrok, profilov, tenkostenných a hrubostenných plechov
MOST PRO METAL + INOX VRS (Reduction Vibration System) - typ 42 - zvýšená tuhosť disku, systém VRS znižuje škodlivé vibrácie
 
 
 
 
 
 
MOST PRO METAL - typ 27 - kotúče so zvýšenou hrúbkou a dodatočne výstužnou sieťou
MOST PRO METAL - typ 41
MOST PRO METAL - typ 42
 
 
 
 
 
 
 
MOST CERAMIC - kotúče s keramickým zrnom, vystužené živicou, pre veľmi rýchle a agresívne obrábanie, s výnimočným výkonom a životnosťou, výborné pre všetky náročné aplikácie brúsenia, na rezanie a brúsenie obyčajných, nerezových, zliatinových a tvrdých ocelí, rezanie legovanej a ťažko orezanej ocele, pevných a hrubostenných materiálov.
- ultraľahké kotúče
 
 
 
 
 
3M™ CUBITRON™ II - výborné kotúče s presne tvarovaným keramickým zrnom extrémne rýchlo uberajú materiál, vydržia dlho ostré, vyžadujú nižší prítlak
 
 
 
 
3M™ SILVER - kotúče zo zmesi bieleho precízne tvarovaného zrna 3M a AlOx (oxid hliníka), lacnejšia verzia Cubitron II, ale oproti konkurenčným kotúčom majú veľmi rýchly, konzistentný úber materiálu, dlhšiu životnosť a dobre chladia.
3M™ Silver - typ 27 - rýchle a náročné brúsenie, úprava, zrážanie hrán, odstránenie zvarov, úkosovanie, odstránenie vtokov a náliatkov po odlievaní, drážkovanie, odihlovanie
3MTM Silver - typ 41 - rezanie rúr, potrubí, konštrukcií, kovových plátov, kovové potrubia, plechy
 
 
 
 
 
 

 

Tip pre vás - vďaka spokojnosti s výkonom a kvalitou kotúčov je u nás najpredávanejší keramický rezný kotúč typ 41 3M Cubitron II 125 x 1,6 x 22,23 mm a rezný kotúč typ 41 MOST METAL 125 mm x 1,0 mm v limitovanej edícii pre pánov.

Na záver

Výber kotúča je pri zváraní, brúsení a rezaní kovov kľúčová vec, ktorá stojí za úspešným výsledkom. Kým prejdete ku kúpe, je nutné si zvoliť, či idete brúsiť alebo rezať, aký materiál vás pri práci čaká a aké nástroje budete používať. V prípade, že stále váhate a neviete si rady, môžete sa obrátiť na našich predajcov, radi vám pomôžeme. 

váš tím Solík


Súvisiace produkty
Rezný kotúč 230 mm x 2,0 mm MOST METAL Limited edition typ 41
1,81 s DPH 1,51 bez DPH
Skladom 34 ks
Rezný kotúč 125 mm x 1,0 mm MOST STANDARD METAL Speed typ 41
0,86 s DPH 0,72 bez DPH
Skladom 1122 ks
Fíbrový disk 115 gr. 80+ 987C CUBITRON II 3M
2,06 s DPH 1,72 bez DPH
Skladom 475 ks
Unášač pod fíbrový disk 125 mm M14 Cubitron II 3M tvrdý
19,82 s DPH 16,52 bez DPH
Skladom 7 ks
Brúsny kotúč 125 mm x 6,8 mm MOST PRO INOX 27
1,98 s DPH 1,65 bez DPH
Skladom 619 ks
Uhlová brúska WEV 15-125 Quick Metabo
209,90 s DPH 174,92 bez DPH
Skladom už iba 1 ks!
Brúsny kotúč 125 x 7 x 22,23 mm 3M Silver typ 27
4,61 s DPH 3,84 bez DPH
Skladom 16 ks
Brúsny kotúč 125 mm x 3 mm P36+ 3M Cubitron II Flexi typ T27
4,24 s DPH 3,53 bez DPH
Skladom 175 ks
Unášač pod brúsny kotúč 3M Cubitron II Flexi 115 / 125 mm
1,93 s DPH 1,61 bez DPH
Skladom 90 ks