Váš prehliadač nie je podporovaný na tejto stránke.

Ochrana dýchacích ciest PAPR a SAR – filtračné jednotky s núteným obehom a prívodom vzduchu

Odporučte stránku svojím známym

Správna ochrana dýchania pri zváraní a brúsení dokáže predísť mnohým ochoreniam dýchacích ciest. Je dôležité predísť prenikaniu škodlivých látok z ovzdušia do očí a dýchacieho ústrojenstva pracovníka. Ktorý ochranný prostriedok zvoliť, aby čo najlepšie ochránil zvárača pri práci - respirátor, ochranná polomaska alebo filtračná pretlaková jednotka PAPR a SAR?

Výber správnej ochrany dýchania pri práci

Správny výber ochranných pomôcok významne znižuje riziko pred neželanými zdravotnými komplikáciami a pracovnými úrazmi. Voľba závisí od povahy práce, druhu prítomných chemikálií, znečistenia prostredia a množstva kontaminantov v ovzduší. Pri výbere pomôcok na ochranu dýchacích ciest sa preto odporúča dodržať nasledovné kroky:  
 

 1. určiť, aké kontaminanty sa nachádzajú v ovzduší - prach, plyny, kovový dym, výpary a iné,
 2. poznať úroveň kontaminantov a porovnať ju s prípustnými bezpečnostnými hodnotami (dané sú aj normami). Tiež zvážiť potrebu ďalších ochranných pomôcok (napríklad na ochranu zraku, sluchu a tela).
 3. vybrať vhodný prostriedok na ochranu dýchania - určiť, či na ochranu bude stačiť respirátor, maska alebo polomaska s filtrami, jednotka s núteným obehom (PAPR) alebo jednotka s prívodom vzduchu (SAR). - nezabudnúť na správne nasadenie a používanie ochranných pomôcok.

Kukla V1000 s V-Flow PAPR filtračnou jednotkou
Ochrana dýchania s kuklou V1000 PAPR s filtračnou jednotkou V-FLOW MOST

Aké problémy s dýchaním spôsobuje zváranie a brúsenie? 

Samostmievacia zváracia kukla bez filtroventilačnej jednotky síce chráni zrak a oblasť tváre, no ako ochrana pre dýchacie cesty nestačí.  Preto je vhodné doplniť ju o respirátor, polomasku alebo pretlakovú jednotku PAPR alebo SAR. Výpary zo zvárania majú rôzne okamžité účinky, mnohé podobné chrípke, no najmä dlhodobé zdravotné účinky:

Okamžité účinky výparov zo zvárania Dlhodobé zdravotné účinky
 • podráždenie očí, nosa a krku, 
 • nevoľnosť,  
 • horúčka – často mimo pracovnej doby,  
 • závrate a bolesti hlavy atď.
 • zhoršená funkcia pľúc,  
 • choroby a rakovina pľúc,  
 • rakovina hrtana a močových ciest,  
 • žalúdočné vredy,  
 • poškodenie obličiek aj nervovej sústavy atď.  

Tieto problémy môžu byť spôsobené zlými pracovnými postupmi a postupmi zvárania, nesprávnymi kontrolnými mechanizmami a v neposlednej rade zlým výberom osobných ochranných pomôcok. 

Podľa zákonov viacerých krajín, je povolené aby zvárač pracujúci na plný úväzok vdýchol každý rok približne 11 gramov oxidu zinočnatého. Pre lepšiu predstavu, ide o plnú ampulku o veľkosti dlane plnú pevných častíc (obrázok nižšie). Nedostatočná ochrana dýchacích ciest je 4. najčastejšie úvádzaný prípad porušovania predpisov, reálne zvárač teda môže vdýchnuť častíc omnoho viac. Pri použití pretlakovej jednotky s filtrom TH2 je maximálne množstvo častíc, ktorému je zvárač vystavený znížené na 1/50 000 – v tomto prípade na 0,22mg. Pri použití filtra TH3 sa expozičný limit znižuje na  1/500 000 – čiže na 0,022mg.

Množstvo vdýchnutých častíc zo zvárania bez a s použitím časticového filtra TH2
Množstvo vdýchnutých častíc zo zvárania bez a s použitím časticového filtra TH2

Stačí respirátor ako ochrana dýchacích ciest pri zváraní?

Každý z prostriedkov na ochranu dýchania je vhodný na ochranu pred iným kontaminantom - respirátor je určený na ochranu pred časticami, polomaska s filtrami môže byť vhodná nielen pre častice, ale aj plyny a výpary. O tom, ako správne vybrať filtre k celotvárovej maske a polomaske, ako aj o prípustných hodnotách kontaminantov, sa viac dočítate v našom blogu  Ako vybrať filtre na ochranu dýchacích ciest.

ochranny-respirator-na-zvaranie-ffp2-9928-3m ochranna-polomaska-3m-6200-s-casticovymi-filtrami-2135
Respirátor 9982 FFP2 a polomaska 6200 s filtrami 2135 na ochranu pred P2 a P3

Aj respirátor môže byť vhodnou ochranou pred časticami, ktoré vznikajú pri zváraní. Nechráni však pred zápachom a zdraviu ohrozujúcimi plynmi rozptýlenými v ovzduší (pri zváraní hliníka vznikajú v ešte väčšej miere). Respirátor je zväčša vhodný ako ochranný prostriedok na jednu pracovnú zmenu, alebo jednorazové činnosti. Na ochranu pri zváraní je vhodnejšia jednotka s núteným obehom vzduchu - PAPR (filtrácia ku zváracím kuklám a brúsnym štítom - napríklad ADFLO, VERSAFLO, e3000X,  alebo Optrel Swiss AIR). Takáto filtrácia je prostriedkom na opakované použitie a prináša so sebou viacero výhod. 

papr-jednotka-adflo-s-nutenym-obehom-pohonom-vzduchu-3m odsavanie-e3000x-papr-18h-zelene-optrel
Jednotky s núteným obehom vzduchu ADFLO 3M (vľavo) a e3000X Optrel (vpravo)

Čo je PAPR?

Filtračná jednotka s núteným obehom vzduchu, taktiež nazývaná PAPR - Powered Air Purifying Respirators (na čistenie vzduchu prichádzajúceho z vonkajšieho pracovného prostredia) je systém, ktorý obyčajne kombinuje ochranu tváre s ochranou dýchacích ciest, čím zabezpečuje bezpečné a pohodlné brúsenie či zváranie. Jednotka je vybavená časticovým filtrom a môže byť doplnená aj o plynové alebo protizápachové filtre či lapač iskier. 

Jednotka s núteným obehom vzduchu pozostáva z hlavového dielu, dýchacej hadice a filtračno-ventilačnej jednotky napájanej batériou. Systémy PAPR sa využívajú pri prácach, ktoré vyžadujú vysokú pohyblivosť. Vo väčších prevádzkach je možné pre pracovníkov zakúpiť aj viacnásobné nabíjacie stanice na dobíjanie batérií do PAPR, čím sa zvyšuje bezpečnosť a šetrí sa čas na pracovisku. 

Vysoká pouhyblivosť jednotky s núteným obehom vzduchu na batériu
Práca s jednotkou s núteným obehom vzduchu napájanou batériou 

Príklady filtračného systému PAPR: filtroventilačné jednotky 3M™ Jupiter™, 3M™ Versaflo™, 3M™ ADFLO™ , Optrel e3000X, Optrel Swiss AIR, V-FLOW MOST, R-FLOW MOST... 

filtracny-system-versaflo-papr-3m filtroventilacna-jednotka-papr-optrel-e3000x-s-brusnym-stitom
Filtračný systém 3M Versaflo (naľavo) a Optrel e3000X s brúsným štítom Clearmaxx PAPR (vpravo)

Súčasti filtroventilácie e3000X Optrel
Súčasti filtračnej jednotky e3000X Optrel 

Ako funguje filtroventilácia PAPR? 

Prostredníctvom dýchacej hadice jednotka dodáva prefiltrovaný vzduch do hlavového dielu. Prúd vyčisteného vzduchu tvorí mierny pretlak, ktorý zabraňuje tomu, aby sa nebezpečné častice dostali do hlavového dielu a do dýchacích ciest. Práve preto sa jednotka s núteným obehom vzduchu môže nazývať aj pretlaková jednotka. Takýto systém je možné použiť v prostredí, ktoré vyžaduje triedu ochrany TH2, TH3, prípadne A1B1E1 s použitím plynového filtra alebo iných filtrov kompatibilných s jednotkou (A2BEK1P, ABE1P, A2P atď.). Vždy je potrebné sa riadiť koncentráciou škodlivín v danom prostredí. 

Výhody filtračnej jednotky PAPR s núteným obehom vzduchu 

Hlavný rozdiel medzi respirátorom a PAPR je ten, že jednotka vháňa vyčistený vzduch z prostredia do pľúc. Pri využívaní filtrácie necítiť odpor pri dýchaní, ktorý je potrebné prekonávať pri použití respirátora. Práve to je výhodou jednotky pri častejšom a dlhodobom použití. Počas pandémie si takmer každý vyskúšal prácu s respirátorom. Vďaka tomu je mnohým zrejmé, že odpor pri dýchaní môže byť veľkým problém aj pri bežnom nosení, nie dokonca pri tvrdo odpracovanej pracovnej zmene.  

Medzi výhody PAPR patrí: 

  Neexistujúci odpor pri dýchaní.

  Vysoká pohyblivosť na pracovisku - s jednotkou je možné sa voľne pohybovať a vykonávať svoju činnosť pri stálej ochrane.

  Čistenie vzduchu – do pľúc prúdi filtrami vyčistený vzduch z pracovného prostredia.

  Svieži prúd vzduchu -  ocení ho každý zvárač v horúcej zvarovni.

  Pohodlie  - zvyšuje efektivitu a produktivitu práce.

Dýchacia jednotka s externým zdrojom vzduchu - SAR

Najčastejšie používané filtračné systémy na ochranu dýchania sú jednotky s núteným obehom vzduchu (PAPR) a jednotky s prívodom vzduchu (SAR - Supplied Air Respirators). Kvôli pretlaku v hlavovom diele, ktorý v oboch systémoch uľahčuje dýchanie a zabraňuje vstupu znečisteného vzduchu do hlavového dielu, sa nazývajú aj pretlakové jednotky. Rozdiel je v zdroji privádzaného vdzuchu. 

SAR - Jednotka s prívodom vzduchu (s externým zdrojom vzduchu) obsahuje hlavový diel, dýchaciu hadicu a regulátor umiestnený na opasku spojený hadicou s filtračnou jednotkou. Filtračná jednotka môže byť namontovaná na stene alebo na podlahe (voľne stojaca). Jednotku je možné kombinovať s regulátormi s individuálnym nastavením (na kontrolu prívodu vzduchu, na ochladzovanie alebo ohrievanie vzduchu).  

filtracny-system-sar-aircare-regulator-v-500-hlavovy-diel
Súčasti filtračného systému SAR - filtračná jednotka AirCARE, regulátor V-500 a hlavový diel

Filtračnou jednotkou môže byť napríklad trojstupňový systém AirCare 3M, ktorý odstraňuje vodné pary, olejové aerosóly, zápachy aj pevné častice zo zdroja so stlačeným vzduchom. Aby bol privádzaný vzduch dýchateľný je z neho podľa smernice EN 12021 odstrániť všetky uvedené kontaminanty. Následne do systému s externým zdrojom vzduchu a nástrojov so stlačeným vzduchom dodáva najkvalitnejší vzduch.

AirCare môže naraz využívať viacero používateľov - zaisťuje trojfázovú filtráciu až pre troch používateľov alebo dvoch používateľov a vzduchový nástroj). Systém s filtračnou jednotkou s prívodom vzduchu nájde uplatnenie pri prácach, kde stačí obmedzená pohyblivosť, kvôli statickému umiestneniu filtračnej jednotky. 

Obmedzená pohyblivosť jednotky s prívodom vzduchu - externý zdroj
Práca s jednotkou s externým zdrojom vzduchu s obmedzenou pohyblivosťou 

Príklady filtračného systému SAR: 3M™ Versaflo™ regulátory série V s filtračnou jednotkou 3M™ Aircare™ alebo regulátor S-200 na prívod vzduchu:

regulator-3m-v-500-versaflo-privod-vzduchu regulator-v-500-filtracny-system
Filtračný systém s použitým regulátorom Versaflo V-500

Pretlakové dýchacie jednotky: rozdiel medzi PAPR a SAR

Oba systémy PAPR (jednotka s núteným obehom vzduchu) aj SAR (jednotka s prívodom vzduchu) sú vhodné na ochranu pred nečistotami z ovzdušia v dielni, no aj pre pracovníkov vo výrobných halách a priemyselných podnikoch. Väčšie výrobné haly však filtráciu riešia komplexnejšími odsávacími zariadeniami - napríklad odsávacími ramenami alebo vežami.  

Jednotky PAPR: 

 • Čistia vzduch prúdiaci z pracovného prostredia.
 • Obsahujú filtroventilačnú jednotku poháňanú batériou. 
 • Poskytujú vysokú mobilitu.

Jednotky SAR:  

 • Využívajú vzduch z externého zdroja stlačeného vzduchu.
 • Obsahujú hadicu na prívod stlačeného vzduchu a statickú filtračnú jednotku, ku ktorej je potrebné sa pripojiť.
 • Môžu byť použité aj na ochranu voči kontaminantom s nízkymi varovnými vlastnosťami (chuť/pach).
 • Pri použití s jednotkou AirCare umožňujú použitie viacerým používateľom naraz.

Na čo je kukla s odsávaním?

Kukla s odsávaním je chybné pomenovanie filtro-ventilačných jednotiek (PAPR). Kukla, na ktorej je príprava na dýchaciu hadicu, slúži na vháňanie, nie odsávanie vzduchu. Ochrana dýchania filtroventiláciou totižto spočíva v miernom pretlaku, ktorý je spôsobený vháňaním filtrovaného vzduchu do kukly. Preto sa nečistoty zo vzduchu do dýchacích ciest nedostanú. Pri zváraní sa v niektorých prípadoch používa aj odsávanie vznikajúcich pár. S týmto sa stretneme však predovšetkým v priemysle a vo veľkých priemyselných halách (komplexné odsávanie celej výrobnej haly, odsávacie ramená a odsávacie veže), no napríklad aj pri zváracích horákoch s odsávaním

Najlepšia ochrana dýchacích ciest pri zváraní

Najspoľahlivejšou ochranou dýchania pre zváračov je jednotka s núteným obehom vzduchu – PAPR (kombinuje ochranu dýchacích ciest s ochranou tváre). Respirátor síce zachytí častice, no neodfiltruje ďalšie škodlivé plyny a výpary, ktoré pri zváraní vždy vznikajú. Pri použití PAPR nie je nutné prekonávať odpor pri dýchaní, filtruje vzduch prichádzajúci z pracoviska a vďaka napájaniu cez batériu je možné vykonávať prácu kdekoľvek. Jednotky s núteným obehom vzduchu je možné doplniť o vymeniteľné filtre voči časticiam, plynom a výparom a je možné ich používať opakovane. 

Jana B.


Súvisiace produkty
Set RTW kukla Optrel Panoramaxx CLT strieborná s odsávaním e3000X 18 h
1 709,30 s DPH 1 424,42 bez DPH
Skladom 3 ks
Priezor 1/1/1/1
Zváracia kukla MOST WELD RAPTOR AIR techno blue s odsávaním R-Flow
805,37 s DPH 671,14 bez DPH
Skladom 4 ks
Filtrácia Optrel SWISS AIR komplet s kontrolným panelom a batohom čierna
1 441,26 s DPH 1 201,05 bez DPH
Skladom 3 ks
Prilba Versaflo M-307 s jednotkou s pohonom vzduchu 3M ADFLO, 85 77 20
1 249,13 s DPH 1 040,95 bez DPH
Na objednávku - ks
Filter 9100XX
Zváracia kukla 3M Speedglas 9100 Air/9100XX ADFLO
1 812,15 s DPH 1 510,13 bez DPH
Na objednávku - ks
Dočasne nedostupný
Filtračná jednotka 3M AirCare ACU-04 s umiestnením na podlahu
1 127,15 s DPH 939,29 bez DPH
Nedostupné
Regulátor vzduchu 3M Versaflo V-500E
547,70 s DPH 456,42 bez DPH
Skladom už iba 1 ks !
Filtračná jednotka 3M AirCare ACU-03 nástenná
1 124,41 s DPH 937,01 bez DPH
Na objednávku - ks