Ako si vybrať vhodné ochranné a zváračské rukavice

Odporučte stránku svojím známym

Súvisí používanie ochranných pracovných pomôcok s produktivitou?

Bezpečnosť pri práci je jedna z najdôležitejších vecí.  Pri akejkoľvek činnosti je potrebné chrániť svoje telo pred poraneniami, škodlivými látkami alebo inými nepriaznivými vplyvmi, s ktorými sa môžete stretnúť pri práci. Okrem bezpečnosti je dôležitý rovnako aj komfort pri práci. Zamestnanec, ktorý nemusí venovať pozornosť vonkajším faktorom a cíti sa pohodlne je omnoho efektívnejší a presnejší.

Najcitlivejšie voči poraneniam sú určite zrak a sluch, ale rovnako aj poranenia rúk vedia spôsobiť nemalé problémy - či už pre zamestnancov alebo pre podnik. Pracovníci, ktorí pracujú manuálne by preto takmer vždy mali používať ochranné rukavice. Rukavice si určite nestačí vyberať iba podľa veľkosti  či materiálu. Označenie rukavíc musí spĺňať bezpečnostné normy, ale aj ďalšie náležitosti.  

 zvaracske-rukavice-oznacenie-ochranne-pracovne-pomocky

Všeobecné štandardy pre zváračské rukavice

Obzvlášť dôležité je to pri zváračských rukaviciach, pretože chránia ruky a zápästia pred rozstrekom z roztaveného kovu, horúcimi povrchmi a žiarením zo zváracieho oblúka. Adekvátnu ochranu zabezpečujú rukavice vyrobené z hovädzej, bravčovej alebo kozej kože. Každé zváračské rukavice by mali byť vyrobené z nehorľavých vlákien.

Všeobecné štandardy pre rukavice sú stanovené v smernici 89/686 EHS. Na základe typu rizika pri práci sú rukavice rozdelené do nasledujúcich kategórií:

Kategória I – odporúčané pre prácu s minimálnym rizikom, označené CE

Kategória II –  odporúčané pre prácu pri strednej úrovni rizika – používajú sa hlavne v priemyselnom prostredí. Musia byť certifikované a otestované notifikovaným laboratóriom, ktoré na ne udelí právo označiť výrobok značkou CE. Tieto rukavice sú označené okrem označenia CE aj osobitnými piktogramami odkazujúcimi na konkrétny level ochrany.

Kategória III -  odporúčané pre prácu pri najvyššej úrovni rizika (pri smrteľnom riziku).Okrem toho, že notifikovaný orgán vydá certifikát, kontroluje aj celkový systém kvality a celý proces výroby.

Normy pre rukavice:
 

EN 420 - Všeobecné požiadavky na rukavice - kategória I

EN 388 - Ochrana pred mechanickými poškodeniami

Vlastnosti / účinnosť 1 2 3 4 5
A: Odolnosť voči oderu (počet cyklov) 100 500 2000 8000  - 
B: Rezná odolnosť (faktor) 1,2 2,5 5 10 20
C: Pevnosť pri roztrhnutí (N) 10 25 50 75  - 
D: Odolnosť proti prerazeniu (N) 20 60 100 150  - 

Tabuľka 1 – vlastnosti na základe normy EN 388

 

EN 407- Ochrana proti vysokej teplote

Úroveň 1 2 3 4
Odolnosť voči zapáleniu (čas po spálení) ≤ 20 s ≤ 10 s ≤ 120 s ≤ 3 s ≤ 25 s ≤ 2 s ≤ 5 s
Kontaktný odpor tepla (teplota a čas) 100°C ≥15 s 250°C ≥15 s 350°C ≥15 s 500°C ≥15 s
Konvekčná tepelná ochrana (postupná penetrácia) ≥ 4 s ≥ 7 s ≥ 10 s ≥ 18 s
Tepelná odolnosť voči žiareniu (tepelný prenos) ≥ 7 s ≥ 20 s ≥ 50 s ≥ 95 s
Odolnosť proti malým rozstrekom roztaveného kovu ≥ 10 s ≥ 15 s ≥ 25 s ≥ 35 s
Odolnosť proti veľkým rozstrekom roztaveného kovu (veľké kvapky železa) 30 g 60 g 120 g 200 g

Tabuľka 2 – vlastnosti na základe normy EN 407

zvaracske-rukavice-standardy-oznacenie

Označenie X znamená, že zváračské rukavice nie sú určené na ochranu proti týmto faktorom a neboli testované.

EN 12447 – ochranné rukavice určené pre zváračov

Na základe tejto normy môžeme rozdeliť zváračské rukavice s ohľadom na ochranné a zručnostné kritériá na tieto dve skupiny:

Rukavice typu B - odporúčané pre zváranie TIG (zváranie s wolfrámovou elektródou  v ochrannej atmosfére inertných plynov). Ochranné vlastnosti sú splnené, ale na nižšej úrovni ako pri rukaviciach typu A

Rukavice typu A – odporúčané pre iné metódy zvárania (MIG/MAG, MMA), vyznačujú sa vyššími ochrannými vlastnosťami v porovnaní s rukavicami typu B.

zvaracske-rukavice-standardy-legenda

Označenie rukavíc by mali byť na rukavici, balení, a tiež v príbalovej informácii. Na zváračských rukaviciach by mali byť označené nasledujúce detaily:

- meno výrobcu alebo distribútora 
- odkazy na príslušné normy 
- veľkosť 
- piktogramy 
- CE značky a kategória

Okrem týchto náležitostí by mala príbalová informácia obsahovať vysvetlivky piktogramov, ako aj informácie o úrovni ochrany. 

Spoločnosť Solík SK, s.r.o. má vo svojej ponuke mnoho typov rukavíc pre rôzne podmienky. Nájdete u nás pracovné, ochranné, ale aj profi zváracie rukavice – viac informácií o rukaviciach nájdete aj medzi našimi produktmi. Do Vašej pozornosti obzvlášť dávame novinky medzi rukavicami - zváračské rukavice Lynx, Manta, Jaguar, Leopard, Uran a Super TIG.


Súvisiace produkty
Zváračské rukavice Most SUPER TIG veľkosť 11
7,08 s DPH 5,90 bez DPH
Skladom 80 pár
Kožené rukavice MOST LYNX veľkosť 10
6,96 s DPH 5,80 bez DPH
Skladom 63 pár
Zváračské rukavice MOST URAN veľkosť 10
7,20 s DPH 6,00 bez DPH
Skladom 73 pár
Zváračské rukavice MOST MANTA veľkosť 11
9,84 s DPH 8,20 bez DPH
Skladom 50 pár
Zváračské rukavice MOST LEOPARD veľkosť 10
6,24 s DPH 5,20 bez DPH
Skladom 165 pár
Zváračské rukavice MOST JAGUAR veľkosť 10
8,90 s DPH 7,42 bez DPH
Skladom 86 pár