Váš prehliadač nie je podporovaný na tejto stránke.

Zváranie TIG Lift ARC, TIG HF a TIG škrtom - metódy zapálenia elektrického oblúka

Odporučte stránku svojím známym

Zváranie TIG sa vyznačuje vysokou presnosťou, pevnými a kvalitnými zvarmi, bohužiaľ aj vyššou náročnosťou a nižšou produktivitou. Mnohých poteší, keď zistia že môžu zvárať so zapálením oblúka TIG škrtom aj na TIG-MMA invertore na elektródy. To však prináša značné nevýhody a investíciu do príslušenstva. Aké sú metódy zapálenia oblúka, čo je TIG Lift ARC a ako ovplyvňuje zváranie? 

TIG - metóda na zváranie jednosmerným aj striedavým prúdom

Zváranie TIG je metóda, pri ktorej používame zváranie elektrickým oblúkom v ochrannej atmosfére inertného plynu pomocou wolfrámovej elektródy (metóda TIG sa označuje aj 141). Elektrický oblúk horí medzi zváraným materiálom a wolfrámovou elektródu. Prídavný materiál sa pridáva do zvarového kúpeľa manuálne. Roztavený materiál tak vytvára zvarový kúpeľ, ktorý je pred oxidáciou chránený inertným plynom (väčšinou argónom).

Pri metóde TIG je možné zvárať aj tenšie a reaktívnejšie materiály, metóda MIG/MAG zas umožňuje prácu s hrubšími materiálmi. Typickými úlohami pre TIG zváračku sú napríklad zváranie hliníka, nereze či titanu, vhodnejšou metódou pre zváranie ocele je MIG/MAG. Aplikácie, ktoré sú pre zváranie TIG najbežnejšie, sú nerezové zábradlia a stojany, bicyklové rámy, trubky z hliníkových materiálov a konštrukcie, pri ktorých je dôležitý aj estetický vzhľad zvaru.  

Metóda zvárania TIG (141) v ochrannej atmosfére plynu
Metóda zvárania TIG (141) v ochrannej atmosfére plynu

Čo je MMA-TIG zváranie škrtom?

Funkciu zapálenia oblúka škrtom (TIG Scratch-start) majú väčšinou zváračky TIG-MMA na obaľovanú elektródu. V takomto prípade však hovoríme o tzv. “neplnohodnotnom” TIG  zváraní (škrtom), kedy je potrebné použiť zvárací horák s ventilčekom pre manuálnu reguláciu plynu. 

Pre zapálenie oblúka je potrebné škrtnúť elektródou o prídavný materiál a následne ju rýchlo vzdialiť, inak môže dôjsť ku jej prilepeniu. Takáto elektróda je pri každom dotyku ľahko kontaminovateľná a pri každom ďalšom použití je potrebné ju obrúsiť. So zváraním TIG HF s vysokofrekvenčným zapaľovaním oblúka či s TIG Lift Arc (plnohodnotnými metódami zvárania TIG zváračiek) preto TIG škrtom nemôžeme porovnávať. 

Zapálenie elektrického oblúka TIG škrtom
Zapálenie elektrického oblúka TIG škrtom 

Aký je rozdiel medzi zváraním TIG škrtom a Lift TIG (Lift ARC)? 

TIG Lift ARC je bežným doplnkom funkcií zváračiek TIG DC. Obe metódy majú dotykový štart oblúka, a preto si ho ľudia častokrát zamieňajú aj s metódou zapálenia oblúka škrtnutím o prídavný materiál (TIG škrtom). Aj keď v oboch prípadoch je potrebné dotknúť sa elektródou o povrch zvarenca, ide o odlišné metódy. Pri Lift ARC je štartovací prúd nízky, aby sa zamedzilo prilepeniu elektródy. 

Ako funguje dotykové zapálenie oblúka TIG Lift ARC - Lift TIG

Zváranie TIG Lift ARC (LiftTIG) je zapálenie elektrického oblúka dotykom elektródy o zváraný materiál. Po jemnom dotyku elektródy s materiálom oblúk zapálime a následne horák oddialime do požadovanej vzdialenosti. 
 
Zváračka má pri tomto nastavení na začiatku nízky zvárací prúd, vďaka čomu je minimalizované množstvo wolfrámových kontaminantov. Vďaka nízkemu štartovaciemu prúdu sa elektróda neprilepí a jej hrot nie je otupený. Po vzdialení elektródy od zvarenca sa prívod zváracieho prúdu obnoví a viac nie je na minime. Začiatok zvaru však nemá rovnakú kvalitu ako pri vysokofrekvenčnom zapaľovaní TIG HF. 

TIG škrtom - wolfrámová elektróda prilepená o zvarenec
TIG škrtom - wolfrámová elektróda prilepená o zvarenec

Výhody vysokofrekvenčného (HF) zapálenia oblúka oproti dotykovému (TIG Lift Arc a TIG škrtom)

Zváranie TIG HF (High frequency ignition) alebo vysokofrekvenčné zapaľovanie je bezdotyková metóda zapálenia elektrického oblúka. Oblúk je zapálený stlačením tlačidla na zváracom horáku. Pri tomto spôsobe nedochádza ku kontaminovaniu elektródy, ani ku jej otupeniu. TIG HF býva súčasťou zváračiek DC a AC/DC, kde je častokrát možné nastaviť aj Lift ARC (zapálenie dotykom elektródy). 

TIG HF - vysokofrekvenčné zapaľovanie elektrického oblúka
TIG HF - vysokofrekvenčné zapaľovanie elektrického oblúka

Kedy je potrebné mať profesionálnu zváračku TIG so striedavým prúdom AC/DC?

Ak premýšľate nad zváračkou TIG, určite sa zamýšľate či je potrebný aj striedavý prúd. TIG zváranie reaktívnejších materiálov, ktoré vytvárajú pri zváraní na svojom povrchu oxidačnú vrstvu, ako napríklad hliník, si využitie striedavého prúdu (AC) vyžaduje. Ak by ste chceli zvárať oceľ alebo nerezovú oceľ, bude vám stačiť zváračka, ktorá funguje na jednosmerný prúd (DC).   
 
Podľa typu využitého prúdu sa zváračky častokrát delia do dvoch skupín - zváračky DC a zváračky AC/DC. Okrem jednosmerného alebo striedavého prúdu je však možné zváracie invertory vybaviť aj ďalšími doplnkovými funkciami. TIG zváračky DC okrem TIG DC mávajú napríklad funkciu TIG Lift ARC (LiftTIG). 
 
Zatiaľ čo zváračky TIG DC si poradia s klasickou aj nerezovou oceľou, TIG zváračky AC/DC dokážu zvárať väčšinu bežných kovov (oceľ, nerez aj hliník), čo je ich obrovskou výhodou. Pri týchto zváračkách väčšinou hovoríme aj o TIG HF (High frequency ignition) - vysokofrekvenčnom zapaľovaní oblúka. TIG HF však môže byť aj súčasťou zváračky TIG DC.

Aké sú rozdiely medzi TIG HF a zapálením škrtom s MMA-TIG zváračkou?

Je dobré premýšľať, či nám stačí zváranie škrtom, alebo chceme špecializovanú zváračku na TIG, ktorá bude mať vysokofrekvenčné zapaľovanie TIG HF a TIG Lift ARC, ktoré sa využíva pri zváraní jednosmerným prúdom.  Rozdielov medzi zapaľovaním škrtom a HF je hneď niekoľko: 

1. Cena zváračky MMA-TIG škrtom vs. zváračky TIG DC

Poviete si, že zváračka MMA doplnená o zváranie TIG škrtom bude pre vaše potreby do zváracej dielne úplne stačiť. Hlavným dôvodom prečo ste sa rozhodli pre túto metódu je to, že nechcete investovať do drahšej zváračky TIG (ktorá mimochodom dokáže zvárať aj MMA). Ste ochotný do svojej MMA + “TIG” zváračky investovať cca 200-300 EUR, pretože také sú aktuálne ceny MMA zváračiek na Heureke.  

Ku zváračke však budete potrebovať ešte ďalšie komponenty v hodnote 200-300 EUR - zváračka MMA so zváracími káblami nestačí na TIG zváranie škrtom. Budete potrebovať dokúpiť ešte zvárací horák s ventilčekom, štartovaciu sadu náhradných dielov, redukčný ventil na argón a fľašu s ochranným plynom. Dokopy sa tak pri zváračke MMA s TIG škrtom dostávame na dvojnásobnú sumu. Zváračka TIG DC s príslušenstvom a s vysokofrekvenčným zapaľovaním, ktorá zvára nerez a oceľ z je v takomto prípade už porovnateľnou alternatívou - rovnako dokáže zvárať aj obaľovanou elektródou. Kvalita, pevnosť aj vzhľad TIG zvarov je však naozaj neporovnateľná.  

2. Regulácia plynu a jeho spotreba

Pri zváraní škrtom plyn púšťame manuálne - otočením ventilčeka na zváracom horáku. Práve kvôli manuálnemu zapínaniu a vypínaniu pri TIGu škrtom minieme viac zváracieho plynu. 

Zvárací horák TIG s ventilčekom na manuálnu reguláciu plynu
Zvárací horák TIG s ventilčekom na manuálnu reguláciu plynu

Pri TIG HF sa plyn spúšťa stlačením tlačidla priamo na horáku - toto tlačidlo ovláda solenoidový ventil v zváračke, ktorý nám plyn pustí. Vďaka tlačidlu zvárame a dávkujeme plyn plynulo. Po odzváraní nám zváračka nedovolí vypustiť viac plynu ako je nastavený dofuk (napr. 1 – 5s). Toto zapálenie oblúka je preto šetrnejšie na spotrebu plynu ako TIG škrtom. 

Zvárací horák TIG s ovládacím tlačidlom
Zvárací horák TIG s ovládacím tlačidlom na rukoväti

3. Zapálenie oblúka a kontaminácia wolfrámovej elektródy (ihly)

Zapálenie oblúka pri zváraní škrtom prebieha škrtnutím wolfrámovej elektródy o základný materiál. Pri takomto zapaľovaní je wolfrámová elektróda častokrát kontaminovaná materiálom, a zároveň sa škrtnutiami otupuje. Na začiatku zvaru sa po škrtnutí vyskytne kvôli kontaminácii aj malá obhorenina. Ihla preto už nebude dobre obrúsená, nebude správne horieť a zvar preto nebude pekný na pohľad. Zaujímavým odporúčaním môže byť pre zapaľovanie použiť medenú platničku, o ktorú si horák škrtneme - ihla sa kontaminuje menej, ako pri iných materiáloch. V praxi sme však túto vychytávku ešte nevideli :). 

Začiatok zvaru po TIG zváraní škrtom 
Začiatok zvaru po TIG zváraní škrtom

Vysokofrekvenčné zapaľovanie TIG HF zváračom pomáha hlavne pri začatí zvárania a plynulom naštartovaní zváracieho oblúka. Elektrický oblúk pri dotyku však môže zvárača častokrát kopnúť. Okrem šetrenia plynu je výhodou aj to, že elektróda nie je kontaminovaná, neotupuje sa a nelepí. Zvar je kvalitnejší a pevnejší. 

Začiatok zvárania TIG HF s vysokofrekvenčným zapálením oblúka
Začiatok zvárania TIG HF s vysokofrekvenčným zapálením oblúka

Porovnanie metód zapálenia oblúka TIG škrtom a TIG HF

Výhody a nevýhody TIG škrtom

 súčasť MMA zváračiek - samotná zváračka, ktorá dokáže zvárať TIG škrtom nie je drahá - je však potrebné dokúpiť príslušenstvo, ktoré set môže značne predražiť 

 vyššie vstupné náklady po dokúpení fľaše s plynom, TIG horáka s ventilčekom, spotrebných dielov a redukčného ventilu na argón 

 zváranie s otupenou, kontaminovanou wolfrámovou ihlou po dotyku so zváraným materiálom, čo ovplyvňuje aj vzhľad a kvalitu výsledného zvaru 

 prilepovanie ihly o zvar pri manuálnej regulácii plynu 

 manuálne zapínanie a vypínanie plynu ventilčekom 

 spotreba väčšieho množstva plynu ako pri TIG HF 

 

Výhody a nevýhody TIG HF

 plynulé zapálenie oblúka bez obhorenia vďaka vysokofrekvenčnému zapaľovaniu HF 

 šetrí plyn – plyn je regulovaný tlačidlom, zároveň aj možnosť nastavenia dofuku plynu 

 ovládanie regulácie plynu tlačidlom na horáku  

 kvalitnejší a na pohľad krajší zvar bez kontaminácie a otupenia volfrámovej elektródy 

 

 vyššia cena za TIG zváračku ako pri zaobstaraní MMA zváračky + TIG škrtom (finálna cena s príslušenstvom je o niečo vyššia, no stále porovnateľná) 

✖ pri zapaľovaní oblúka vás na dotyk môže kopnúť :).

Bezdotykové zapaľovanie oblúka nezabránilo Kobaltskemu z TIG HF spraviť dotykovú metódu :)
Bezdotykové zapaľovanie oblúka nezabránilo Kobaltskemu z TIG HF spraviť dotykovú metódu :)

Je zváračka s TIG HF lepšia ako TIG-MMA s funkciou TIG škrtom? 

Zvažujete kúpu zváračky, pretože si chcete vyskúšať zváranie a naučiť sa zvárať TIGom? Rozhodujete sa medzi zváracím invertorom na obaľovanú elektródu s doplnkovou funkciou TIG a medzi plnohodnotnou zváračkou TIG s HF zapaľovaním? V takom prípade jednoznačne odporúčame TIG HF. 
 
MMA zváračky na obaľovanú elektródu sú síce lacnejšie, no po dokúpení príslušenstva na zváranie TIG môže byť cena iba o pár euro nižšia, ako je cena TIG zváračky s príslušenstvom. Nehovoriac o tom, že TIG HF zapaľovanie oblúka vám ušetrí peniaze za spotrebovaný plyn. TIG zvary, ktoré s MMA zváračkou odzvárate nebudú také kvalitné, pevné a bez kontaminantov, ako pri TIG zváračke s vysokofrekvenčným zapaľovaním HF.  

váš tím Solík


Súvisiace produkty
Pozvárajte si Vianoce
Pre Fanmig J5 a PERUN
Dotykové zapálenie TIG
Rýchlospojky 35-50
Set TIG horák s ventilom 35-50 + štartovacia sada 17/18/26 MOST a redukčný ventil argón na TIG s dotykovým zapaľovaním oblúka
108,82 s DPH 90,68 bez DPH
Do konca akcie ostáva
29dní:14hod:02min:00sec
Na objednávku - ks
Pozvárajte si Vianoce
Pre Gama, Kitin, Makin
Dotykové zapálenie TIG
Rýchlospojky 10-25
Set TIG horák s ventilom 10-25 + štartovacia sada 17/18/26 MOST a redukčný ventil argón na TIG s dotykovým zapaľovaním oblúka
112,45 s DPH 93,71 bez DPH
Do konca akcie ostáva
29dní:14hod:02min:00sec
Skladom už iba 1 ks
Dopredaj zásob
Zvárací set invertor PEGAS 161 T PULSE HF + horák a štartovacia sada, RV a kábel
758,94 s DPH 632,45 bez DPH
Na objednávku - ks
Pozvárajte si Vianoce
Na zváranie hliníka
Set zváračka Pontig 202 AC/DC MOST + horák a štartovacia sada, RV a káble
1 009,48 s DPH 841,23 bez DPH
Do konca akcie ostáva
29dní:14hod:02min:00sec
Skladom 5 ks
Pozvárajte si Vianoce
Set zváračka Pontig 210 DC MOST + horák a štartovacia sada, RV a káble
650,33 s DPH 541,94 bez DPH
Do konca akcie ostáva
29dní:14hod:02min:00sec
Skladom 4 ks
Set zváračka Perun 220 E Alfa IN
456,62 s DPH 380,52 bez DPH
Skladom už iba 1 ks
Zvárací horák TIG s ventilom ABITIG 17 V 35-50 chladený plynom 4 m
142,72 s DPH 118,93 bez DPH
Skladom už iba 1 ks
Štartovacia sada na Tig horák 17/18/26 v kufríku malá
14,40 s DPH 12,00 bez DPH
Skladom >10 ks