Zdravotnícke ochranné pomôcky - ako vybrať?

Odporučte stránku svojím známym

Ochranné pomôcky sú pre zdravotníkov neoddeliteľnou súčasťou povolania. V súčasnej situácii pri práci ľuďmi s podozrením alebo potvrdeným ochorením COVID-19 sú popri dezinfekcii rúk a pracoviska hlavným prvkom ochrany pred nákazou. Aké pomôcky sú vhodné pre lekárov a ďalších zdravotníkov? Ktorým normám majú vyhovovať, aby ich bolo možné použiť pri odberoch, v ambulacii alebo nemocnici? Prečítajte si prehľad informácii pre výber ochranných pomôcok.


Zdravotnícke ochranné pomôcky - ochrana pred vírusmi

Osobné ochranné pracovné pomôcky (OOPP) vytvárajú fyzickú bariéru medzi zdravotníckym personálom a možným zdrojom nákazy. Z odporúčaní hlavného hygienika SR je v rámci prevencie nákazy vírusom potrebné používať jednorazový ochranný oblek (overal), ochranné okuliare alebo ochranný štít, respirátor FFP2 / FFP3, chirurgické / tvárové rúško a rukavice, v závislosti od vykonávanej práce. Napr. vodiči sanitiek s oddelenou zadnou časťou sanitky, ktorí nie sú v priamom kontakte s pacientom, nepotrebujú tak vysoký stupeň ochrany ako zdravotník vykonávajúci odber vzoriek z dýchacích ciest. V tabuľke uvádzame OOPP pre prácu pri odberoch a v ambulancii / nemocnici. 

 

Odber biologických vzoriek z dýchacích ciest Ošetrenie v ambulancii alebo nemocnici

OOPP pre zdravotníkov bez priameho kontaktu s pacientom:

 • chirurgické rúško
 • rukavice
 • ochranný plášť

OOPP pre zdravotníkov s priamym kontaktom s pacientom (riziko kašľania, kýchania, tvorby aerosólov):

 • rukavice
 • tvárový štít / okuliare
 • ochranný plášť a čiapku
 • respirátor FFP3 / FFP2

Kontakt v trvaní < 15 minút so vzdialenosťou > 2 metre, činnosti bez tvorby aerosolu:

 • chirurgické rúško
 • tvárový štít / okuliare
 • ochranný plášť
 • rukavice (napr. pobyt v izbe pacienta)

Kontakt so vzdialenosťou < 2 metre, činnosti s potenciálnou možnosťou tvorby aerosólu:

 • respirátor FFP2 (v prípade nedostatku chirurgické rúško)
 • ochranný štít / okuliare
 • ochranný plášť / zástera s dlhým rukávom
 • čiapka a rukavice (napr. vyšetrovanie dutiny ústnej, nosovej, toaleta dutiny ústnej)

Výkon procedúr s možnou tvorbou aerosólu (endotracheálna intubácia, bronchoskopia, indukcia spúta, operácia, pitva, tracheostómia, ...):

 • respirátor FFP3/FFP2
 • ochranný štít / okuliare
 • nepriepustný ochranný odev s dlhými rukávmi
 • čiapka a rukavice

Zdravotníci, ktorí nosia osobné ochranné pracovné prostriedky, musia byť preškolení v ich správnom používaní (manipulácia, obliekanie, vyzliekanie, dezinfekcia), aby nedošlo ku kontaminácii kože, slizníc, očí alebo oblečenia infekčným materiálom.

Na dezinfekciu rúk a priestorov, v ktorých sa vyskytoval pacient s podozrením na / potvrdeným COVID-19 sa používajú dezinfekčné prostriedky s virucídnymi účinkami.

Dostupnosť ochranných pomôcok pre lekárov

Vďaka rokmi osvedčenej kvalite a vysokej spokojnosti s ochrannými pomôckami od niektorých výrobcov (napr. 3M) dochádza na trhu k ich rýchlemu vypredaniu a nedostatku. Chceme upozorniť na fakt, že viacerí výrobcovia vyrábajú kvalitné výrobky a preto nie je opodstatnené nakupovať iba podľa značky. Všetky ochranné osobné pomôcky pre zdravotníkov musia v danej kategórii spĺňať predpísané normy a mať pridelené certifikáty, bez ktorých by nebol možný ich predaj na slovenskom trhu.

Ďalším častým javom je, že ochranné pomôcky s najvyšším stupňom ochrany proti koronavírusu (napr. respirátory FFP3, overaly typu 4/5/6, rukavice v súlade s normou EN ISO 374-5,..) sú tiež často nedostatkovým tovarom. Vtedy je určite lepšie siahnuť po pomôckach s nižším stupňom ochrany než nepoužívať žiadne.

 

Respirátor vhodný pre zdravotníkov

Respirátor, t.j. filtračná polmaska, patrí do skupiny OOP kategórie III, čo znamená, že chráni používateľa pred vážnym poškodením zdravia, resp. rizikom smrti.

Ako funguje respirátor?

Respirátor zachytáva nebezpečné častice, biologické aj nebiologické aerosóly vdychované zo vzduchu pomocou filtračného média, t.j. mikrovlákna, z ktorého je vyrobený. Cieľom je, aby všetok vdychovaný vzduch prešiel cez filtračné médium respirátora, preto sa kladie veľký dôraz na čím tesnejšie priliehanie okrajov respirátora k tvári. Vždy ale treba počítať s malými únikmi, žiadny respirátor vám nezaručí dokonalú ochranu. Pre mužov s fúzami alebo bradou nie sú tým pádom veľmi vhodné. V prípade potreby vyššej ochrany môžete použiť filtračné masky alebo filtroventilačné jednotky s odsávaním, s ktorými získate najvyšší stupeň ochrany dýchacích ciest.

Pre ochranu zdravotníckeho personálu proti koronavírusu nového typu SARS-CoV-2 je odporúčané použiť:

 • jednorazový respirátor FFP2 alebo FFP3 bez výdychového ventilu alebo
 • jednorazový respirátor FFP2 alebo FFP3 s ventilom, ktorý je prekrytý chirurgickým rúškom.

Respirátor FFP2 chráni pred organickými a anorganickými časticami (ľahko toxické častice). Respirátory FFP2 je možné použiť pre poskytovanie starostlivosti pacientom s podozrením na / potvrdeným ochorením COVID-19 a pre odber nazofaryngeálnych a orofaryngeálnych výterov.

Respirátor FFP3 chráni pred organickými, anorganickými a biologickými časticami (vírusy, baktérie, plesne, …). Respirátory FFP3 sa používajú pri postupoch vytvárajúcich aerosól, ako bronchoskopia, odsávanie, intubácia a podobne.

Zdravotníci by mali pri výkone povolania používať jednorazové respirátory s označením NR (non reusable), t.j. vhodné na použitie len na jednu zmenu. Jednorazový respirátor treba vymeniť po každom použití, ďalej keď dôjde ku kontaminácii respirátora alebo ku sťaženému dýchaniu cez respirátor.

Kvôli možnému úniku infekčných kvapôčok (od asymptomatických zdravotníkov) cez ventil je v čase komunitného šírenia Covid-19 odporúčané používať respirátory bez výdychového ventilu, resp. prekrytie ventilu chirurgickým rúškom.

Respirátory FFP2 a FFP3 proti COVID-19
Respirátory FFP2 a FFP3 pre zdravotníkov

Označenie respirátorov – normy, certifikáty

Respirátor musí mať zreteľne uvedené údaje:

 • obchodné meno alebo ochrannú známku výrobcu, napr. 3M, UVEX,
 • typové číslo,
 • číslo a rok zverejnenia normy (EN 149:2001),
 • filtračnú triedu FFP1 / FFP2 / FFP3,
 • označenie NR (na jedno použitie) alebo R (na viacnásobné použitie),
 • písmeno D (dolomitový prach), ak vyhovel skúške zanášania, toto písmeno musí byť za označením triedy filtru,
 • označenie certifikátu CE a identifikačné číslo notifikovanej osoby.

Ku všetkým filtračným polmaskám musia byť vydané dokumenty:

 • EÚ vyhlásenie o zhode podľa §23 zákona č. 56/2018 Z. z. a v zmysle nariadenia EPaR 2016/425 ich musí sprevádzať alebo v pripojených dokumentoch musí byť uvedená internetová adresa, kde je možné vyhlásenie získať.
 • certifikát EÚ skúšky typu vydaný notifikovanou osobou na nariadenie EPaR 2016/425 so sídlom v EÚ, ktorá je notifikovaná na OOP na ochranu dýchacích orgánov s uvedením identifikačného čísla notifikovanej osoby.

Označenie respirátorov sa pre jednotlivé krajiny sveta líši a keďže sa na slovenský trh dostávajú aj respirátory z Číny (norma GB 2626-2006) a USA (certifikát NIOSH), uvádzame ich ekvivalenty k európskym ochranným triedam respirátorov FFP2 a FFP3. Sú testované podľa čínskej, resp. americkej normy, ktorých testy sa líšia oproti európskej norme EN 149:2001 + A1. Preto odporúčame uprednostniť respirátory testované podľa EÚ normy.
FFP2 - Čína: KN95, KP95 / USA: N95, R95, P95,
FFP3 - Čína: KN100, KP10 / USA: N100, P100, R100.

Overení výrobcovia respirátorov s certifikátmi: 3M, MOST, UVEX, REFIL, HOLEX, HoneyWell North, Delta Plus, Climax, ESAB.

Ochranné chirurgické rúško

Chirurgické rúška, známe ako ústenky alebo chirurgické masky chránia najmä okolie nositeľa rúška a bránia infikovaným ľuďom v šírení vírusu. Znižujú rozptyl infekčných kvapôčok do okolia, ktoré vznikajú pri rozprávaní, kašľaní a kýchaní, slúžia ako bariérová ochranu pred kvapôčkovou nákazou. Zároveň chránia používateľa pred postriekaním krvou alebo telovými tekutinami.

Zdravotníkmi sa chirurgické rúško používa hlavne ako ochrana pacientov, keďže pri asymptomatických zdravotníkoch by mohlo dôjsť k šíreniu nákazy aj samotnými lekármi a sestričkami.

Ústenky sú jednorazové, v prípade viditeľného znečistenia alebo navlhnutia je potrebné ich vymeniť, čo môže byť aj po dvoch hodinách použitia. Tvar rúška sa prispôsobuje pomocou pásiku na nose, aby sa zabezpečila najvyššia možná tesnosť, ale 100 % výsledok určite nedosiahnete. Chirurgické rúška majú byť bez zápachu alebo vône.

Možnosti na trhu:

 • chirurgické ústenky jednovrstvové,
 • chirurgické ústenky dvojvrstvové,
 • chirurgické ústenky trojvrstvové – s najvyššou ochranou. Trojvrstvové chirurgické rúško sa zvyčajne skladá z filtračnej vrstvy (zachytáva infekčné kvapôčky) umiestnenej medzi vrstvami antialergickej netkanej textílie, väčšinou z polypropylénu. Vonkajšia vrstva (modrá, zelená) bráni prenikaniu kvapalných a pevných látok z okolitého prostredia, vnútorná saje vlhkosť z vydychovaného vzduchu.

Normy a certifikácie rúšok:

Chirurgické masky musia vyhovovať norme EN 14683+AC: 2019, mať certifikát CE a vyhlásenie o zhode 93/42/EHS.

Trojvrstvové chirurgické rúško jednorázové
Chirurgické rúško - ústenka

Rúško so striebrom, s nanomembránou, hydrofóbnou úpravou na viacnásobné použitie

Ako efektívna alternatíva k tvárovému rúšku slúžia na bežné nosenie rúška s obsahom striebra alebo hydrofóbnou úpravou. Takéto rúška sú na viacnásobné použitie, po použití je nutné ich oprať.

Tieto rúška využívajú využívajú pridzodzené dezinfekčné vlastnosti striebra. Striebro usmrcuje patogénne baktérie, vírusy, huby a kvasinky. Pre trvanlivý dezinfekčný účinok striebrom slúži rúško s membránou s obsahom permanentného striebra, ktoré sa ani po opakovanom praní nevyperie. Na trhu sú aj rúška iba s nástrekom striebra, ktoré sa ale postupne vyperie. Napriek tomu, že rúška obsahujú látku so striebornými vláknami a poskytujú tak zvýšenú ochranu pri bežnom nosení, nedisponujú žiadnou certifikáciou, alebo zhodou s normami. Z toho dôvodu nie je určené do vysoko infekčného prostredia. 

Rúška s hydrofóbnou úpravou bránia presiaknutiu kvapôčok (a tým aj vírusov v nich naviazaných) do dýchacích ciest. Niektoré sú navyše impregnované v roztoku nano striebra, preto dočasne usmrtia aj veľké množstvo patogénnych mikroorganizmov. Ani tento výrobok však nedisponuje zhodou s normami, a je tak určené iba na zvášenú ochranu pri bežnom nosení.

Kvalitnú ochranu na úrovni triedy FFP2 priniesla firma Respilon rúškom Respilon RespiProCarbo. Toto rúško má membránu z nanovlákna zachytávajúcu 99,9 % všetkých vírusov, baktérií, prachu, plesní, smogu, peľu a roztočov (alergénov) a vrstvu aktívneho uhlia pre elimináciu pachov. Spĺňa štandardy EN 149:2001+A1:2009, GB2626/2006 a KN95.

Novinkou od firmy Respilon je tiež unikátny respirátor VK RespiPro (tiež nazývaný Virus Killer) s filtračnou účinnosťou na úrovni FFP2. Zachytáva pomocou membrány z nanovlákien až 99,9 % vírusov a ihneď ich zahubí akcelerovaným oxidom medi. Táto dvojitá bariéra umožňuje nosiť respirátor opakovane až 1 týždeň. RespirátorVK RespiPro je vyrábaný za účelom ochrany proti chorobe COVID-19 - filtračný koeficient respirátora je rovnaký ako menovitý filtračný koeficient FFP2 stanovený EN 149:2001+A1:2009.

Ochranné rúško s membránou s obsahom permanentného striebra
Ochranné rúško s membránou s obsahom permanentného striebra

 

Zdravotnícky ochranný odev pre ochranu pokožky pred vírusmi a infekciou

Ochranné obleky (ochranný odev, overal, kombinéza) sú odporúčané pre výkon procedúr s možnou tvorbou aerosólu u pacientov so suspektným alebo potvrdeným COVID-19. Overaly tvoria bariéru voči prieniku vírusu SARS-CoV-2 na pokožku a pred kontaktom s biologickými látkami. Pre prácu s rizikom COVID-19 je potrebné nosiť jednorazový nepriepustný ochranný oblek typu 4/5/6 (4B / 5B / 6B), s certifikáciou podľa normy EN 14126. Táto norma zaručuje odolnosť obleku voči preniknutiu biologicky kontaminovaných kvapalín.

Švy obleku majú byť prelepené páskami pre lepšiu ochranu a zvýšenú odolnosť. Neprelepené švy znamenajú vyššiu možnosť prieniku nežiadúcich látok cez odev.

Normy a certifikácie pre ochranný oblek:

Ochranné obleky s požiadavkou na odolnosť voči preniknutiu biologicky kontaminovaných kvapalín musia vyhovovať norme EN 14126 - Ochranné odevy proti nositeľom nákazy. Ideálne je, aby obleky pre prácu s COVID-19 boli typu 4/5/6:

Typ 4 – ochrana voči kvapalným chemikáliám (odolnosť voči postreku) - EN 14605 + A1
Typ 5 – ochrana voči prachovým časticiam - EN ISO 13982-1
Typ 6 – ochrana voči kvapalným chemikáliám (odolnosť voči obmedzenému postreku) - EN 13034 + A1

Čím nižšie číslo typu, tým je ochranný odev odolnejší. Napr. obleky typu 3/4/5/6 poskytujú ešte vyššiu ochranu, ktorá ale proti koronavírusu nie je potrebná (Typ 3 - ochrana voči kvapalným chemikáliám (odolnosť voči prieniku prúdu kvapalín) - EN 14605 + A1).

Okrem vyššie zmienených noriem je častá požiadavka na antistatickú ochranu, ktorú zabezpečuje splnenie normy EN 1149-5.

Overený výrobcovia ochranných oblekov: 3M, Ansell, Tyvek, Raytex.

Ochranný odev ako ochrana proti COVID-19
Ochranný odev pre zdravotníkov

Ochranné návleky na obuv

Ochranné návleky sa odporúčajú ako doplnok k ochrannému obleku. Na výber sú návleky na vysoké topánky aj na nízke topánky. Pre bezpečnú chôdzu sa vyrábajú návleky s podrážkou proti šmyku alebo s úpravou na redukciu rizika šmyknutia. Keďže ide o ochranný odev, mali by návleky rovnako ako ochranné obleky vyhovovať norme EN 14126, EN 14605 (typ 4), EN ISO 13982-1 (typ 5) a EN 13034 + A1 (typ 6) a EN 1149-5 (elektrostatické vlastnosti.).

Ochranný návlek na obuv
Ochranné návleky ako súčasť ochranného odevu

Ochranné štíty a okuliare pre lekárov a zdravotníkov

Prostriedky na ochranu očí poskytujú ochranu proti kvapkám a postreku, ktoré by inak dopadli na tvár a oči. Zdravotníci používajú štíty a okuliare s čírymi zorníkmi, najlepšie s vrstvou proti zahmlievaniu.

Ochranné štíty sa líšia vo veľkosti, zaoblení (pri zaoblenom štíte máte väčšiu ochranu), spôsobe uchytenia a prispôsobenia na hlave (pásky musia byť nastaviteľné / samonastaviteľné) alebo v možnosti vyklápania.

Najvyššiu ochranu pred koronavírusom poskytnú uzavreté a utesnené okuliare (výborná ochrana proti kvapalinám) alebo uzavreté okuliare s nepriamym vetraním. Pre zvýšenie komfortu pri nosení by mali mať okuliare ochranu proti zahmlievaniu a poškriabaniu, ideálne s nastaviteľnými bočnicami.

Normy a certifikácie pre ochrannu zraku:

Štíty a okuliare pre zdravotníkov majú byť v súlade s normou STN EN 166 (článok 7.2.4 Ochrana proti kvapkám a postreku kvapalinami), s označením CE a ES vyhlásením o zhode podľa § 23 a 25 zákona č. 56/2018 Z. z .

Overený výrobcovia ochranných štítov a okuliarov: RHINOWELD, 3M, MOST.

Ochranné okuliare utesnené - proti vírusom
Ochranné okuliare utesnené - vhodné aj proti vírusom

Ochranné rukavice pre zdravotníkov

Ako ochrana pred COVID-19 sú najspoľahlivejšie zdravotnícke jednorazové rukavice odolné voči vírusom. Či si vyberiete nitrilové, latexové alebo vinylové rukavice, záleží od vašich preferencií. Pre ľahšie rozhodovanie uvádzame, v čom sa líšia:

Latexové rukavice z prírodného kaučuku poskytujú výbornú citlivosť, obratnosť, pružnosť a vysoký komfort pri nosení. Sú odolné voči roztrnutiu, prepichnutiu aj chemikáliám, ale nie proti rozpúšťadlám. Latexové proteíny a urýchlovače použité pri výrobe rukavíc môžu niekorým ľuďom spôsobiť alergickú reakciu. Zároveň sú menej odolné ako nitrilové rukavice.
Nitrilové rukavice sú veľmi odolné proti oderu a až 3x odolnejšie voči prepichnutiu a prasklinám než latexové rukavice. Nitrilový povlak na rukaviciach je termolabilný, po pár minútach sa prispôsobia tvaru vašich rúk.
Vinylové rukavice (PVC) majú nízku odolnosť proti prepichnutiu, chemikáliám a slabú pružnosť, čo spôsobuje neúplné doliehanie na ruky a horšiu obratnosť. Sú však vhodné pre ľudí alergických na latex.
Nitril-vinylové rukavice výborne priliehajú, majú presný úchop a ochranu proti bežným chemikáliám.

Normy a certifikácie pre ochranné rukavice:

Ochranné rukavice pre prácu s vírusmi musia vyhovovať viacerým normám, všímajte si najmä posledné tri:

STN EN ISO 21420:2020 - Ochranné rukavice. Všeobecné požiadavky a skúšobné metódy.
STN EN 455-1:2020-08 - Lekárske rukavice na jedno použitie. Časť 1: Požiadavky a skúšanie na nepremokavosť
STN EN 455-2:2015-09 - Zdravotnícke rukavice na jedno použitie. Časť 2: Požiadavky a skúšanie fyzikálnych vlastností
STN EN 455-3:2015 - Zdravotnícke rukavice na jedno použitie. Časť 3: Požiadavky a skúšanie na biologické hodnotenie
STN EN 455-4:2009 - Zdravotnícke rukavice na jedno použitie. Časť 4: Požiadavky a skúšobné metódy minimálnej trvanlivosti
STN EN ISO 374-2:2020-02 - Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliám a mikroorganizmom. Časť 2: Stanovenie odolnosti proti penetrácii - tejto norme musia vyhovova5 rukavice proti mikroorganizmom
ISO 16604:2004, metóda B - Stanovenie odolnosti materiálov ochranných odevov proti prieniku krvných patogénov - rukavice na ochranu pred vírusmi musia byť v súlade s normou
EN ISO 374-5 - Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliám a mikroorganizmom - Časť 5: Terminológia a požiadavky na vyhotovenie pre mikrobiálne riziká - na rukaviciach vhodných pre prácu s vírusmi nájdete piktogram:

Rukavice proti vírusom EN ISO 374-5

Ochranné rukavice musia mať certifikačnú značku CE.

Overený výrobcovia ochranných rukavíc: AERO, Semperit.

Ochranné rukavice pre zdravotníkov
Ochranné rukavice pre zdravotnícky personál (zdroj: pexels.com)

 

Normy ochranných pomôcok pri práci s nakazenými

Vhodné ochranné pomôcky chránia zdravotníkov pred nákazou koronavírusom a umožňujú im byť k dispozícii pre chorých pacientov. Pár sekúnd kontroly príslušných noriem a CE označenia pri kúpe respirátoru, obleku, štítu alebo rukavíc zaistí kvalitnú a nezávadnú ochranu vášho zdravia. Dostupnosť ochranných pomôcok, ktoré sa používajú pri práci s nakazenými momentálne nie je samozrejmosťou. Stále robíme všetko pre to, aby boli pre vás potrebné pracovné ochranné prostriedky dostupné vo vysokej kvalite.

váš tím Solík

Pri písaní tohto článku boli použité nasledujúce zdroje informácií:


Súvisiace produkty
FFP2 - na viac použití
Samosterilizačná vrstva
2ks v balení
Samosterilizačný respirátor s nanovláknom Respilon Virus Killer RespiPro veľkosť L 2ks
16,59 s DPH 16,59 bez DPH
Skladom 644 bal.
Ochranné okuliare 3M 2890S utesnené
15,84 s DPH 13,20 bez DPH
Skladom 15 ks
FFP2
Časticový respirátor 3M™ Aura™ 9322+ NR D FFP2
3,25 s DPH 3,25 bez DPH
Skladom 105 ks
Ochranný overal OxyChem C210 veľkosť XL
13,08 s DPH 10,90 bez DPH
Nedostupné