Základné zváracie polohy

Základné zváracie polohy

Odporučte stránku svojím známym

Poloha zvárania výrazne ovplyvňuje výkon, kvalitu a tiež čas potrebný na zváranie. Je teda veľmi dôležité, aby bola zvolená technologicky správna poloha zvárania, pretože môže dochádzať k nekvalitným a kazovým zvarom. Rozlišujeme niekoľko, základných zváracích polôh: PA - vodorovná zhora, PB - vodorovne zvislá, PC - vodorovná na zvislej ploche, PD - vodorovná nad hlavou, PE - poloha nad hlavou, PF - zvislá zdola nahor, PG - zvislá zhora nadol.

zakladne-polohy-zvarania

7 základných polôh zvárania

Medzi najznámejšie a najbežnejšie zváracie polohy patria:

 

PA - Zváracia poloha vodorovná zhora (na tupo)

- zváranie tupého zvaru, pričom sú spájané dva zvarence vo vodorovnej polohe

PB - Zváracia poloha vodorovne zvislá (kútové zvary)

- zváranie kútového zvaru, pričom sa kladie vrstva k vrstve vo vodorovnej polohe

PC - Zváracia poloha vodorovná na zvislej ploche

- zváranie tupého zvaru, pričom sú spájané dva zvarence vo zvislej polohe

PD - Zváracia poloha vodorovná nad hlavou

- zváranie kútového zvaru, pričom sa zvárajú dva zvarence vo vodorovnej polohe nad hlavou, krycia vrstva zvaru je smerom nadol

PE - Zváracia poloha nad hlavou

- zváranie tupého zvaru, pričom sa zvárajú dva zvarence vo vodorovnej polohe nad hlavou, krycia vrstva zvaru smerom nadol

PF - Zváracia poloha zvislá zdola nahor (stupačka)

- zváranie tupého zvaru, pričom sú zvárané dva zvarence vo zvislej polohe, zvárať sa začína zdola smerom nahor

PG - Zváracia poloha zvislá zhora nadol (na padáka)

- zváranie tupého zvaru, pričom sú zvárané dva zvarence vo zvislej polohe, zvárať sa začína zhora smerom nadol

Čo je zváranie v polohách

Okrem voľby typu zváracej polohy je pri formovaní zvaru a prívode prídavného materiálu dôležitá aj úplne základná vec - gravitácia. Nie však pri všetkých polohách zvyšuje kvalitu zvaru. Pri niektorých polohách, gravitácia nenapomáha prechodu kovu do zvarového kúpeľa - v takomto prípade hovoríme o zváraní v polohách. Do tejto skupiny zaraďujeme zváracie polohy PC, PD, PE, PF a PG. Zváranie v polohách sa neodporúča, dokonca je v niektorých prevádzkach zakázané. Preto sa používajú rôzne zváracie polohovadlá, ktoré slúžia na polohovanie zvarenca do polôh PA alebo PB. Je to dôležité hlavne pri zváraní kolajníc, konštrukcií či mostov, kde je kvalita zvaru na prvom mieste a zváranie v polohách by mohlo spôsobovať póry, trhliny či iné kazy zvarov.

Výber správnej polohy zvárania

Pri domácich prácach alebo hobby zváraní sa nemusíte riadiť striktnými nariadenia a ani zváranie v polohách pre Vás nemusí byť problém. Čo sa však týka spoločností, ktorých výrobky musia spĺňať rozličné medzinárodné normy a je kladený maximálny dôraz na ich kvalitu a bezchybnosť, je nutné dodržiavať technologické postupy a teda aj predpísané polohy zvárania.