Základné druhy zváracích oblúkov

Základné druhy zváracích oblúkov

Odporučte stránku svojím známym

Zvárací oblúk je rozdielny pri každom novom zvare. Vo všeobecnosti sa rozlišujú 3 základné druhy zváracích oblúkovkrátky oblúk, prechodový oblúk a sprchový oblúkTo, aký typ oblúka dosiahnete, závisí od množstva faktorov ako sú napríklad základový materiál, prídavný materiál, priemer drôtu, polarita, veľkosť prúdu, voltáž (dĺžka), ochranný plyn či zváracia pozícia. 

Prenos prudu

Krátky zvárací oblúk

Krátky oblúk sa bežne používa pri nízkych ampéroch a malých voltoch. Vytvára sa malý rýchlo tuhnúci zvarový kúpeľ. Táto technika je veľmi vhodná pri zváraní tenkých plechov v akejkoľvek pozícii a pri vypĺňaní veľkých medzier. Tiež je vhodný pri zváracích aplikáciach, kde je hlavnou požiadavkou minimálna deformácia zváraného kusu.

kratky-renosVýhody krátkeho oblúka

Nevýhody krátkeho oblúka

Prechodový (globulárny) zvárací oblúk

Po dosiahnutí maximálneho odporúčaného limitu pre krátky oblúk, nastupuje prechodový oblúk. Počas tohoto typu prenosu materiálu dochádza k odtavovaní väčších nepravidelných kvapiek prídavného materiálu ako je priemer drôtu. Tieto kvapky nie sú dostatočne vzdialené od drôtu na to, aby bol dosiahnutý sprchový prenos a namiesto toho môžu padnúť mimo miesta zvaru. Pri tomto type prenosu je veľmi ťažké kontrolovať oblúk a tiež tu vznikajú odprsky. Bežne sa odporúča vyhnúť zváraniu pomocou tohto oblúka.

GlobularVýhody prechodového oblúka

Nevýhody prechodového oblúka

Sprchový zvárací oblúk

Ak budeme neustále zvyšovať ampére a volty, dostaneme sa do štádia, kedy dosiahneme pravý sprchový oblúk. Odtavované kvapky prídavného materiálu sú veľmi malé a zabezpečujú veľmi dobrú stabilitu oblúka. Pri tejto metóde sa vyskytuje len veľmi málo odprskov. Používa sa pri zváraní hrubých materiálov zvyčajne hrúbok viac ako 2,5mm.

Sprchovy-oblukVýhody sprchového oblúka

Nevýhody sprchového oblúka

Aký oblúk používate najčastejšie?

Pri rôznych zváracích aplikáciach je vhodná iná metóda prenosu materiálu, ktorá závisí od množstva faktorov. Sú to hlavne veľkosť zváracieho prúdu, priemer drôtu, dĺžka oblúka (veľkosť voltov), typ zváracieho zdroja a ochranný plyn. Závisí teda na tom, s čím, čo a ako idete zvárať.